Olet tässä:  Etusivu  -  Konsultointi  -  Kysymykset ja vastaukset  -  Lastensuojelun avohuolto
  Kirjaudu Sosiaaliporttiin, kun
  • haluat kysyä konsultointipalvelussa
  • osallistua keskustelufoorumiin
Tunnus:   
Salasana:   
   
 
 
 

23.4.2012

Tapaamisoikeus lasten isän kanssa

Jatkokysymys vastauksineen alempana

Kysymys:

Perheessä on äiti ja 15- ja 11-vuotiaat lapset. Isän tapaamisista on sovittu kirjallisesti. Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että isän avovaimo ei saa tavata omaa 12-vuotiasta lastaan. Tämä on lasten kertomaa. Äiti on huolissaan, voiko hän lähettää silloin omat lapsensa ko. kotiin, jossa toinen osapuoli ei saa tavata omaa lastaan. Asia on kuulema ollut oikeudessa lähiaikoina ja päätös pysynyt samana, ja nyt avovaimo on hoidossa burnoutin takia lasten isän kertoman mukaan. Miten kuuluu toimia? Keneltä voi tarkistaa asiat, koska sosiaalitoimesta ei saa vastauksia? 

Vastaus:

Mielestämme sinun kannattaisi ehdottomasti tehdä lapsista lastensuojeluilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä yhdessä äidin kanssa pyyntönä lastensuojelutarpeen selvittämisestä. Ilmoituksessa tulee tuoda esiin konkreettiset lapsiin liittyvät huolet: mikä asia huolestuttaa ja miksi (alkoholinkäyttö, riidat, pelot jne.).

Olipa kyseessä pyyntö tai ilmoitus, lastensuojelu ei voi jättää sitä huomioimatta, vaan heillä on velvollisuus tilanteen selvittämiseen. Jos lastensuojeluasiakkuus on päättynyt, sosiaalityöntekijän tulee tehdä uusi selvitys lastensuojelun tarpeesta (molempien lasten osalta). Tässä yhteydessä tulee miettiä, onko tarvetta esimerkiksi aloittaa perhetyö uudelleen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on tässä avainasemassa ja hän voi sitten lähteä selvittämään isän tilannetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja miettiä verkostotapaamisen tms. tarvetta.

Lastensuojelun avohuollon konsulttiryhmä
Kysymyksen käsittelyyn osallistuivat Mikko Oranen, Kerttu Vesterinen ja Päivi Sinko, joka kokosi vastauksen.

Jatkokysymys:

Ongelmana ei ole lasten olot äitinsa luona. Huolena on se, että onko jotain keinoa selvittää isän avovaimon tilannetta? Jos lapsille on kerrottu, ettei avovaimo saa tavata omaa lastaan, niin miten voi tietää, onko näiden lasten turvallista mennä sinne? Äiti ei voi keskustella isän kanssa niin, että voisi luottaa hänen kertomaansa. Isää ei ole kiinnostanut tulla palavereihin, joita on järjestetty.

Vastaus jatkokysymykseen:

Jos huoltajat eivät kykene keskenään selvittämään asiaa, tarvitaan viranomaisten apua.

Kuvaamasi kaltaisista lapsiin liittyvistä huolista tulee ilmoittaa lastensuojeluun. Koska olet tietoinen lasten osalta huolta aiheuttavista asioista tapaamisten aikana, sinun tulee toimia. Kuvaamasi perusteella voidaan ennakoida, että lasten tilanteisiin isän kotona liittyy turvattomuutta, jolloin keskeistä olisi, että isä, lapset ja isän avopuoliso saisivat riittävää ja varhaista tukea vaikeuksia tuottaviin asioihin. Koska tilanteeseen liittyy vanhempien riita lasten huollosta, varaudu kuitenkin myös siihen, että sinulle kerrotut asiat ovat voineet värittyä ja todellisuus voi olla toisenlainen.

Lastensuojeluilmoituksen avulla saat sosiaalityöntekijältä tarvitsemasi tuen tilanteen selvittämiselle ja perheenjäsenten kohtaamiselle. Kun lasten isä asuu toisella paikkakunnalla, tulette mahdollisesti tekemään yhteistyötä isän asuinkunnan lastensuojeluviranomaisten kanssa. Pitkä välimatka aiheuttaa käytännöllisiä hankaluuksia, jonka vuoksi tarvitaan valmisteluja ja aikataulujen sovittelua vaikkapa tilanteisiin, jolloin lapset matkustavat isän luokse tai päinvastoin.

Minkälaisia toimintakäytäntöjä työyhteisössänne on? Käytättekö esimerkiksi dialogisia verkostotyön menetelmiä? Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa hankala asia puheeksi asiakasta kunnioittaen ja tukea tarjoten. Sinä perhetyöntekijänä voit sen avulla jäsentää huoltasi, helpottaa huolen esille ottoa ja parantaa perheenjäsenten kanssa tehtävää yhteistyötä. Voit käyttää apuvälineenä huolen puheeksioton ennakointilomaketta (liitteenä). Kun huoli liittyy lapsiin isän ja avopuolison tapaamisten yhteydessä, pohdi miten keskustella lasten, isän ja avopuolison kanssa huolesta. Myös lastensuojeluilmoituksen voit prosessoida tällä menetelmällä.

Jatkokysymyksestä keskustelivat Lastensuojelun avohuollon konsulttiryhmä, Päivi Sinko ja Kerttu Vesterinen, joka kokosi vastauksen.

Plus 7
Miinus 8
 
Kommentit: 0
Kommentointi on sallittu vain kirjautuneille käyttäjille.
Konsultointipalvelu jää tauolle 1.6.2014

Uusia kysymyksiä ei enää 9.5. jälkeen oteta käsittelyyn.

Katso löytyyko etsimäsi tieto
THL:n Aiheet –osiosta.

kommentoi

Kirjauduttuasi sisään palveluun voit kommentoida konsultointipalvelun kysymyksiä ja vastauksia

Kysymykset ja vastaukset - lastensuojelun avohuolto


- Voiko etä-vanhempi kieltää asioita, joita lähi-vanhempi haluaa lapselle, esim. päiväkodin retkiin osallistumisen?
(5.5.2014 13:20:04)
- Psyykkisen hoidon ja lastensuojelun välinen raja
(1.4.2014 11:58:19)
- Lastensuojelun jälkihuolto
(13.3.2014 13:00:44)
- Isän mahdollisuudet saada yhteys lapsiinsa
(25.2.2014 10:27:07)
- Oheishuoltajan oikeudet tiedonsaantiin
(14.1.2014 11:03:05)

-Aikaisemmat