Olet tässä:  Etusivu  -  Konsultointi  -  Kysymykset ja vastaukset
  Kirjaudu Sosiaaliporttiin, kun
  • haluat kysyä konsultointipalvelussa
  • osallistua keskustelufoorumiin
Tunnus:   
Salasana:   
   
 
 
 

21.9.2012

Takautuvasti myönnettävä toimeentulotuki

Kysymys

Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuki tai osa siitä voidaan erityisestä syystä myöntää takautuvasti toteennäytettyjen toimeentulotukeen oikeuttavien menojen maksamiseen. Kuinka pitkältä ajalta takautuvasti voidaan kohtuudella edellyttää toimeentulotukea laskettavan ? Asiakas hakenut toimeentulotukea takautuvasti viimeiseltä 6 kk erityisenä syynä vakava masennus. Osa esiteyistä menoista (maksamattomat laskut) olisi oikeuttanut toimeentulotukeen kyseisenä kuukautena.
 

Vastaus


Toimeentulotukilain
15 §:n 4 momentissa todetaan, että toimeentulotuki tai osa siitä voidaan erityisestä syystä takautuvasti myöntää toteennäytettyjen toimeentulotukeen oikeuttavien menojen maksamiseen. Pykälän 4 momentissa tarkoitettuja takautuvasti huomioon otettavia menoja arvioitaessa tarkastellaan asiakkaan tilannetta sekä hänen mahdollisuuttaan selviytyä näistä menoista sillä hetkellä, kun tukea maksamattomiin tai lainarahalla maksettuihin menoihin haetaan.

Toimeentulotukilaki tai opas toimeentulotuen soveltajille ei kuitenkaan määritelle aikaa, kuinka kaukaa takautuvasti toimeentulotuki tulisi laskea. Tässä tulee aina käyttää sosiaalitoimen harkintaa ja miettiä asia tilannekohtaisesti asiakkaan kannalta. Mikäli asiakas hakee takautuvasti viimeiseltä kuudelta kuukaudelta ja hänellä olisi ollut toimeentulotukeen oikeuttavia menoja, voidaan laskelmat tehdä sieltä asti, jos asiakkaan tilanne ja esimerkiksi terveydentila on ollut sellainen, ettei hän ole ollut kykenevä tuolloin hoitamaan asioitaan. Uusien asiakkaiden kohdalla käytetään joskus kolmen kuukauden takautuvia laskelmia, mutta siltikin tulee aina miettiä mikä asiakkaan todellinen tilanne hakuhetkellä on, onko esim. palkkatuloista rahoja säästössä.

Toimeentulotukea takautuvasti myönnettäessä voidaan kuitenkin miettiä myönnetäänkö toimeentulotuki vain laskuihin (tyypillisimmät asumiskulut ja sähkölaskut) eikä ns. elämiseen eli ei perusosaa takautuvana. Ja aina on mahdollista käyttää ehkäisevää toimeentulotukea perustoimeentulotuen sijasta tai sen lisäksi.

 

Aikuissosiaalityön konsulttiryhmä
Vastauksen kokosi Tuula Tuominen
 

Plus 1
Miinus 0
 
Kommentit: 0
Kommentointi on sallittu vain kirjautuneille käyttäjille.
Konsultointipalvelu jää tauolle 1.6.2014

Kysymyksiä voi lähettää vielä toukokuun 9. päivään saakka, jonka jälkeen uusia kysymyksiä ei enää oteta käsittelyyn.

Katso löytyyko etsimäsi tieto THL:n Aiheet -osiosta

Kommentoi

Kirjauduttuasi sisään palveluun voit kommentoida konsultointipalvelun kysymyksiä ja vastauksia

Uusimmat kysymykset ja vastaukset


- Tauot kuntouttavassa työtoiminnassa
(30.5.2014 7:58:09)
- Elatusvelvollisuus avopuolisoon nähden toimeentulotukiasiassa
(9.5.2014 15:35:42)
- Voiko etä-vanhempi kieltää asioita, joita lähi-vanhempi haluaa lapselle, esim. päiväkodin retkiin osallistumisen?
(5.5.2014 13:20:04)
- Mielenterveysyksikkö sijaishuoltopaikkana?
(29.4.2014 10:29:53)
- Henkilökohtaisen avustajan palkanmaksukäytännöt
(29.4.2014 10:12:53)

-Aikaisemmat